Dobrodošli u
Radmanove Mlinice

Turistička agencija

Proteklih godina Omiš je postao važan centar aktivnog odmora i ekstremnih sportova. U ponudi turističke agencije izaberite izlet koji vam odgovara.
Turistička agencija Omnivia

+385 (0)99 314 6220
+385 (0)21 862 238
ID: HR-AB-21-17060500102

Kaštil Slanica

Kao dio višestoljetne povijesti, restoran Kaštil Slanica se istične iznimnim ambijentom i gastronomijom vezanom uz njegovo okruženje i prošlost...

+385 (0)21 861 783
+385 (0)99 314 6220
info@radmanove-mlinice.hr

Radmanove mlinice

U sjeni visokih stabala, mirnom okruženju kamenih mlinskih kola i sunčanog sata, danas su Radmanove mlinice uređene kao restoran i izletište...

 

+385 (0)21 862 073
+385 (0)99 314 6220
info@radmanove-mlinice.hr

Povijest Radmanovih mlinica

"U kanjonu Cetine, na predjelu Viseć, mlinice su zbog povoljnog položaja sagrađene veoma rano. Tomu u prilog ide i podatak da se južna obala Cetine na ovom mjestu već početkom 19. stoljeća naziva Mlin. Najraniji podaci o mlinicama na tom lokalitetu potječu iz 1722. godine. Ta je godina uklesana u kamenom popločanju nadsvođenoga prolaza u današnjoj zgradi...

Staru mlinicu kupio je Nikola Radman od Šimuna Kačića iz Makarske...U katastarskom snimku je naknadno rukopisom upisano i ime novog vlasnika, Nikole Radmana, koji je sa sinovima započeo temeljitu modernizaciju, proširenje i rekonstrukciju mlinica te uređenje širega prostora u kanjonu. Radmani su malu prizemnu Kačićevu mlinicu i kuću (molino da grano e casa d`abitazione) produžili prema rijeci te povisili za jedan kat. Na južnom dijelu kuće dograđena je ugaona kula, a na sredini široko zabatno potrkovlje. U središnjem je dijelu kuće nadsvedeni prolaz u čijem je zaglavnom kamenu Radmanov obiteljski grb (slovo R u kartuši). Između prizemlja i prvog kata u sjevernom krilu kuće ugrađena je kamena niša s profiliranim konzolama, dok je u zabatu postavljen sunčani sat...

Tako preuređena mlinica doimala se poput ladanjske građevine, ljetnikovca. Ona je to zaista i bila jer ju je obitelj Radman u tu svrhu djelomično i koristila. Južni dio građevine imao je gospodarski, a sjeverni stambeni karakter. Okolni prostor nekadašnjih močvara i livada oblikovan je kao perivoj. On je proširen postepenim i planskim nasipanjem rijeke. U istočnom je dijelu, uz mlinicu bio manji ovalni bazen, a uz njega golubarnik za više vrsta golubova. U dvjema kućicama bili su pomoćni prosori vezani uz gospodarski karakter sklopa (spremište, štale). Uz rijeku i u perivoju uzgajali su se paunovi, fazani, patke i labudovi. Usred perivoja posađena je platana, danas jedna od većih stabala u srednjoj Dalmaciji. No, u perivoju su bili izloženi antički i srednjovjekovni kameni ulomci i umjetnine koje su prikupljali dr. Antun i dr. Josip Radman u Splitu i Solinu (Saloni). Uz perivoj i dovodni kanal kojim je doticala voda za pokretanje mlinova, kojeg dokumenti nazivaju Potok, sagrađen je bazen – ribogojilište pastrva.  Na istočnom djelu posjeda preko  dovodnog kanala sagrađen je kameni most na kojega su postavljene pomične ustave za regulaciju protoka vode do mlinice. Sličan je most bio podignut i uz samu mlinicu. Na zapadnom dijelu, ispred mlinice bio je prilazni, drveni most. ...Opisani radovi izvedeni su između 1840. i 1848. godine. Izgradnja suvremen mlinice, njezin izgled i uređenje okolnog prostora djelo je u prvom redu dr. Antuna Radmana, u mnogo čemu središnje figure u obitelji...Upravo je Natun Radman prema suvremenim načelima regulirao dotok vode u mlinicu...Po završetku radova, u lipnju 1848. godine, dr. Nikola Radman dao je na talijanskom jeziku tiskati Obavijest (Avviso) kojom oglašuje da je mlinica obnovljena i otvorena za rad. U proglasu se navodi da je mlinica za javnost otvorena u siječnju 1848. godine, nakon što su postavljeni mlinovi iz Brescije u Italiji za pšenicu i sasvim sitno brašno. Ovu veoma staru mlinicu (antichissimo Mulino), čija veličanstvena pregrada presjeca rijeku Cetinu po dubini i širini, bila je godine 1840. porušila vodena bujica, te je obnovljena iz temelja uz velike troškove. Nanovo uređena može se smatrati, ističu vlasnici u Obavijesti, najboljom mlinicom u Dalmaciji... Do mlinice se moglo doći rijekom i kopnom. Veći trabakuli pristajali su na lokalitetu Trgovišće (lučica), udaljenom od mlinice 5 minuta. U svom izvornom izgledu, koji je poznat preko fotografije i jednoga crteža, Radmanove su mlinice imale autentičan spomenički karakter. Podignute sredinom 19. stoljeća one su primjer građanske, bidermajer arhitekture, rijetke i nedovoljno proučene u cijeloj Dalmaciji...Osim mlinica obitelj je organizirala primjereno poljoprivredno gospodarstvo na posjedima u okolici Omiša (Rogoznica, Kučiće, Poljica), u prvom redu vinogradarstvo i uzgoj trešanja. Proizvodili su vina visoke kvalitete koja su dobivala brojne nagrade i priznanja na izložbama u Beču, Pragu i Zagrebu. Najpoznatija su vina bila: Moscato rosa, Garmignano (lokalitet Garma i Vrisovci), Vermut od sušene vugave, Vissecchio iz Podviseća i šampanjac koji se pravio od miješanog bijelog isušenog grožđa iz vinograda u Medićima i Mimicama." - preuzeto iz knjige "Obitelj Radman i njezina zbirka umjetnina", autora Radoslava Tomića.

Danas su Radmanove mlinice uređene kao restoran – izletište u kojem se u svježini krošnji visokih stabala, spokoju kamenih mlinskih kola i sunčanog sata, lijenim pastrvama u bazenu osjeća ladanjski duh proteklog vremena.

Kalendar

Ožujak 2021
8
Ponedjeljak
Gabriela

Copyright 2012. Radmanove Mlinice

www.radmanove-mlinice.hr

Dizajn: ST-Print i Dizajnist.com